Dag van de Mantelzorg


In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

In 't zonnetje gezet

Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks op 10 november in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Op deze 10e november worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.

Blijk van waardering

Bij die waardering past een cadeau. Dat kan natuurlijk een bosje bloemen zijn, maar aardiger is het om iets blijvends te schenken als blijvende blijk van waardering. Mantelzorgers steken erg veel tijd en in veel gevallen zelfs geld in het verlenen van zorg die anders niet geboden wordt. Dat mogen we, nee dat moeten we enorm waarderen!

(Artikel gaat door onder de advertentie) Mantelzorgers

Mantelzorgers leveren langdurig onbetaalde en vaak intensieve zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder of kind, een vriend, buurman of buurvrouw. Heel kenmerkend voor de zorg is dat het vaak gaat om zorg voor iemand waarmee al een relatie bestond. De mantelzorg is in alle gevallen onbetaald. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden.

Overheidsbeleid

Juist omdat mantelzorgers hun zorg vaak combineren met tal van andere taken, lopen zij het risico overbelast te raken. De overheid weet dat en heeft daar beleid voor ontwikkeld. Zo kan er voor de mantelzorger die even tijd voor zichzelf nodig heeft vervangende of respijtzorg worden aangeboden. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt dan voor een bepaalde tijd de zorg even over. Natuurlijk helpt het ook, als de waardering voor de mantelzorger kenbaar wordt gemaakt. Onder meer tijdens de Dag voor de Mantelzorg.

Viering

De Dag van de Mantelzorg wordt ieder jaar op 10 november gevierd. De dag is willekeurig gekozen, maar heeft voor veel mantelzorgers inmiddels uiteraard wel een waarde gekregen. De dag wordt vaak ingevuld met bijeenkomsten waarbij de mantelzorgers elkaar bijpraten of waar zij op tal van gebieden rond zorg en financiΓ«n bijgepraat worden. Daarnaast is er vaak ook een blijk van waardering op deze dag in de vorm van een aardig presentje. Met name provincies en gemeenten herkennen en erkennen het belang van de mantelzorger en drukken dat in veel gevallen uit met een leuk cadeau. Waardevol werk wat voor niets wordt verricht, wordt zo toch een beetje op waarde geschat.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
De domeinnaam  hagenaers.nl  is te koop
tegen elk aannemelijk bod