Sinterklaas


Sinterklaas is niet meer weg te denken. Ieder jaar weer wordt er een heleboel aandacht aan besteed. Denk aan de "hoge kortingen" die gegeven worden zodat iedereen massaal cadeaus gaat kopen, maar ook de intocht die ieder jaar weer op televisie te zien is en in vele steden en dorpen gedaan wordt. De Sint is niet alleen populair bij kinderen, maar er zijn nog steeds genoeg volwassenen die het feest ieder jaar weer vieren. Het gaat natuurlijk om de gezelligheid, het lekkere eten en het samenzijn. Op 5 december is het pakjesavond en zijn er veel gezinnen in Nederland die hier volop van genieten.

Mysterieuze man

Echter weten veel mensen niet wat de oorsprong van de Sint eigenlijk is. Hoe is eigenlijk het idee van Sinterklaas ontstaan? Is hij een verzinsel, of heeft hij wel daadwerkelijk geleefd? En waar is hij dan geboren en waar heeft hij dan zijn leven doorgebracht? Genoeg vragen die je kunt stellen over deze behoorlijk mysterieuze man.

Het leven van de Sint

Er is sowieso twijfel of de Sint wel echt heeft bestaan, maar er blijkt nog wel behoorlijk wat informatie te zijn over hem. Zo weten we in ieder geval dat hij Nicolaas heette en is geboren in 280 na Christus. Wat opvallend is, is dat hij niet is geboren in Spanje, waar hij normaal gesproken met zijn boot vandaan komt, maar in Turkije. Over zijn jeugd is vrijwel niets duidelijk. Hij werd bisschop in Myra en in 342 na Christus overleed hij. Ook over zijn ouders weten we het een en ander. Zo zou zijn vader Epiphanius heten en zijn moeder zou Nonna of Giovanna heten. Nicolaas was erg gelovig en dit was dan ook terug te zien in zijn leven. Al vroeg in zijn leven leefde hij naar deze manier. Op de vastendagen dronk hij zelfs maar een keer per dag uit de borst. Zijn ouders vonden het belangrijk dat hij het geloof zou blijven aanhangen, maar ze konden hem daarin niet lang begeleiden. Toen hij jong was stierven zijn ouders namelijk aan een epidemie. Hierna volgde een erfenis die Nicolaas kreeg en op een nuttige manier gebruikte. Hij hielp mensen die het niet goed hadden. De een had hulp nodig, de ander was ziek en ook lijdende mensen hielp hij met de erfenis van zijn ouders. We weten dus in ieder geval dat hij een gulle man was, net zoals de Sint die we tegenwoordig kennen.

Voordat de Sint bisschop werd, was er natuurlijk nog een andere bisschop. Deze overleed in 292 na Christus, waarna de bisschoppen samen kwamen om een nieuwe te kiezen. Na enige tijd werd besloten dat de eerste persoon die de volgende dag de kerk binnen zou komen, ook de nieuwe bisschop werd. Dit bleek dus Nicolaas, oftewel de Sint te zijn. Hij is maar liefst 50 jaar bisschop geweest van Myra. Hierbij moest hij veel rondreizen en werd hij geprezen omdat hij een gulle man was. Niet alleen was hij gul, maar ook werd hij gezien als beschermheilige van onder andere bakkers, gevangenen, koop- en zeelieden, kinderen en huwbare maagden. Er zijn meerdere legenden van Nicolaas, waarvan een aantal erg populair zijn en ook betekenis hebben voor het feest van Sinterklaas. Dit zijn de legende van de zeelieden, de legende van de drie arme meisjes en ten slotte de legende van de drie scholieren.

In 325 riep keizer Constantijn een concilie bij elkaar en dit gebeurde in Nicea. Een kerkvergadering moest een splitsing van de kerk ongedaan maken, want een priester had de goddelijke natuur van Christus aangevochten. Het bleek dat Nicolaas meedeed aan dit concilie, maar het is niet helemaal duidelijk omdat zijn naam hiervoor niet gevonden is. Nicolaas wilde de ketterse taal niet aanhoren en uitte dit door Arius een kaakslag te geven, waarna de aanhanger van Arius een straf wilden voor Nicolaas. Echter wilde de keizer geen straf uitspreken. Hierna moest de vergadering een beslissing nemen over wat er gedaan moest worden met Nicolaas. Hij moest zijn mijter en stola afgeven en moest ook zijn baard knippen. Hierna moest hij naar de gevangenis. In de cel kwamen Jezus en Maria langs die vroegen waarom de Sint in de cel zat. Hierop antwoordde hij dat hij hen lief had en daarom vast zat. Hij werd verlost van zijn boeien en kreeg zijn Evangelieboek, zijn stola en zijn mijter terug. Wat hierna volgde was erg vreemd. De dag nadat Nicolaas vastgezet was, vonden de bewakers hem met een helemaal aangegroeide baard terug in zijn cel, terwijl hij aan het lezen was in de bijbel. Dit resulteerde, gelukkig voor Nicolaas, in een vrijlating.

Wat erg belangrijk was in het leven van Nicolaas, en wat de zaak van de veldheren genoemd werd, was een verhaal over drie generaals. Deze generaals waren ter dood veroordeeld maar waren onschuldig en Nicolaas was degene die hen heeft gered. De generaals werden beschuldigd van hoogverraad nadat zij een opstand wilden stoppen en hierna werden ze opgesloten in de dodencel. Nicolaas hoorde over deze vervelende gebeurtenis en koos ervoor om te bidden dat ze gered werden. Dit bidden werkte, want zijn kracht was zo sterk dat het drietal weer werd vrijgelaten uit de dodencel.

De Sint is dus oorspronkelijk geen man die cadeaus uitdeelde aan kinderen, maar waarschijnlijk komt het idee door zijn gulheid hier wel vandaan. Hij hielp geen kinderen, maar wel mensen die het nodig hadden door ze geld te geven dat hij geërfd had van zijn ouders. Dit verklaart dat hij vandaag de dag nog gezien wordt als gulle man die anderen helpt door middel van geld. Of het nou gaat om geld geven of om middelen geven, want Nicolaas deed waarschijnlijk beiden wel in zijn tijd dat hij bisschop was.

De dood van Nicolaas

Nicolaas heeft dus behoorlijk wat meegemaakt in zijn leven en in de jaren dat hij bisschop was. Op 6 december in het jaar 342 is hij gestorven in Myra, waarvan hij ook de bisschop was. Op deze manier werd 6 december zijn naamdag en het feest van heilige Nicolaas werd gevierd op de avond voor zijn naamdag. Dit is dus de avond van 5 december, en dat is de avond waarop we ieder jaar nog Sinterklaas vieren. Veel mensen dachten dat de Sint jarig was op 5 december en het daarom op die dag gevierd werd, maar dat blijkt dus niet waar te zijn. De Sint werd begraven in Myra en Myra werd daardoor een belangrijk bedevaartsoord. Hierdoor kwamen er veel pelgrims op af die zorgden voor inkomsten van de bewoners in Myra. Vele jaren later, namelijk in 1807, besloten ze het lichaam van Nicolaas te verplaatsen naar Bari. Hier werd tevens een kerk voor hem gebouwd en tot op de dag van vandaag is het nog een bedevaartsplaats. Uit zijn graf vloeit water en er wordt gezegd dat hieruit wonderen kunnen komen.

Waar komt zwarte piet vandaan?

Zoals je misschien wel hebt gemerkt, komt zwarte piet in het hele verhaal niet voor. Deze is erbij verzonnen in 1850 door Jan Schenkman met een boek over de Sint. Schenkman leefde in Amsterdam en was prominent lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die zich onder meer inzette voor afschaffing van de slavernij. Schenkman schreef zijn boek in de periode dat Nederland zich losmaakte van de slavernij in de koloniën. De zwarte piet die hij beschreef reed trots op een paard, boven Sint Nicolaas. Mensen die hier een slaaf in zien baseren die aanname op het vooroordeel dat een kleurling in die tijd in dienst van een blanke wel een slaaf moest zijn. Maar slavernij kwam op het Europese vasteland na de 17e eeuw niet meer voor (uitsluitend in de koloniën). Sterker nog, als je in die tijd al iemand met een donkere huidskleur zag in Amsterdam, dan waren het vaak welgestelde moorse handelaren in specerijen (denk aan de kruiden in kruidnootjes en speculaas) zoals je ze nog wel eens af en toe ziet afgebeeld als gapers boven drogisterijen.

Zwarte piet is de helper van de Sint, maar oorspronkelijk heeft deze dus helemaal niet bestaan en is er niets dat op het bestaan van een helper blijkt te wijzen. Eerder werd zwarte piet gewoon Piet/Pieter of pieterbaas genoemd, maar in 1995 werd de naam veranderd in zwarte piet. Na een tijdje was het niet meer één Piet die de Sint moest helpen. Eerder ging het altijd maar om één Piet dat dan hét hulpje was, maar later bleek dat er nog meer hulp nodig was en werden er verschillende pieten geïntroduceerd. Er zijn een aantal theorieën als het gaat om de herkomst van zwarte piet. De eerste is dat hij schoorsteenveger is en de zwarte kleur komt door roetvegen uit de schoorsteen. Een andere theorie is dat hij een demon is die werd gedwongen tot goede daden door de heiligen. Nog een andere zou zijn dat hij een voorchristelijke god was en er werd gezegd dat hij zich moest onderwerpen aan de Sint. Ten slotte hebben we een theorie die de laatste jaren ook veel genoemd is, namelijk dat het een zwarte slaaf was. Deze zou Piter hebben geheten en hij kwam uit Ethiopië. Hij zou bevrijd zijn door de Sint van de slavenmarkt. Dit was dan ook de reden van de discussie rondom zwarte piet. Hij werd gezien als slaaf en met zijn donkere huidskleur zijn er veel mensen die het racistisch vinden. De één vindt van wel, de ander vindt van niet. Het is lastig om te zeggen hoe het nu dan verder moet op het gebied van zwarte piet. De één wil dat de zwarte piet verdwijnt, de ander wil dat ze blank worden en er is ook een oplossing om de pieten een kleur te geven zoals blauw, rood of groen. Op deze manier kan het niet meer racistisch worden genoemd.

Winkels en zwarte piet

Ook winkels staan hierdoor voor het blok. Je kunt het nooit goed doen voor iedere klant die je krijgt, maar je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk doen voor het grootste aantal klanten. Het lijkt dan een kwestie van kiezen. Houden ze de pieten zwart of krijgen ze een kleur? Iedereen tevreden stellen is in ieder geval onmogelijk met dit probleem. Er waren afgelopen jaar een aantal winkels die besloten om de zwarte piet gewoon zwart te houden, terwijl andere winkels kozen voor een kleurtje. Hoe de discussie nu verder zal gaan, is nog onduidelijk. Echter kunnen we wel verwachten dat de discussie weer verder zal gaan als het weer bijna 5 december is. Wie weet zijn de pieten straks allemaal wel gekleurd en is er weer een stukje bij de geschiedenis van Sinterklaas toegevoegd.

Pakjesavond

Natuurlijk is het sinterklaasfeest in de loop der tijd veranderd. Hoewel de gedachte achter het feest grotendeels hetzelfde is gebleven, zijn de tradities wél veranderd. Pakjesavond is ook pas later ontstaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond pakjesavond zoals wij dat nu vieren. In eerste instantie kregen kinderen dan vooral zelfgemaakte cadeautjes van hun ouders. Later veranderde dit omdat de welvaart steeds meer toenam. Ouders kochten dan ook de cadeautjes gewoon in de winkel. Eerst kwam de gewoonte om kinderen op 5 december hun schoen te laten zetten voordat ze naar bed toe gingen. Wanneer ze dan op 6 december uit bed kwamen was hun schoen gevuld met een cadeautje, snoep of allebei. Later werd het feest uitgebreid. Zo werd het in de afgelopen eeuw de gewoonte dat de Sint, samen met zwarte piet, op 5 december op bezoek kwam. Dat is eigenlijk de eerste echte stap richting pakjesavond zoals wij dat vieren. Ze kwamen bij een gezin op bezoek met een jute zak waarin allerlei cadeautjes zaten. Dat werd langzaam maar zeker uitgebreid waardoor er een echte feestavond ontstond waarin het vooral draait om gezelligheid, samenzijn en elkaar cadeautjes geven.

Sinterklaas tegenwoordig

Je ziet dus dat er wel enige logica zit in hoe de Sint tegenwoordig gezien wordt en hoe hij vroeger was. Zo had hij bijvoorbeeld een lange baard en een mijter en laten ze dit tegenwoordig ook nog zien. Wat niet echt meer terug te zien is in het beeld van nu, is dat het ook veel ging om het geloof. Door te bidden heeft hij veel bereikt, maar we associëren de Sint nu niet meer met het geloof. Het is een feest dat voor iedereen mogelijk is om te vieren, ongeacht of je gelooft in God of dat je nergens in gelooft. Dit maakt het voor iedereen een leuk en toegankelijk feest.

Spelletjes

Voor de kids hebben wij ook nog leuke Sinterklaasspellen die je hier kunt vinden!

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Ingezonden gedicht door Sinterklaas

Er kwam de Sint iets naars ter oren,
wat hij toch liever niet zou horen.

Jij wil graag een blauwe Piet,
want een zwarte, nee dat kan echt niet.

Geel of groen is geen bezwaar,
desnoods een wit exemplaar.

Maar bruin of zwart dat is verkeerd,
omdat je dan discrimineert.

Zo wordt de Sint de gebeten hond,
maar ken jij wel de achtergrond?

Daarom legt Sint het nu maar uit,
want van jouw versie klopt geen fluit.

Mijn Pieten zijn geen echte negers,
maar doodgewone schoorsteenvegers!

Ik heb wel wat bewijs daartoe,
wat dacht je van de Piet zijn roe?

En ook zijn prachtige kledij,
is functioneel en hoort daarbij.

Als je vaak door de schoorsteen schiet,
word je vanzelf een zwarte Piet.

Knoop dit maar heel goed in je oren,
mijn zwarte Pieten, dat zijn Moren.

Een Moor, dat is een Arabier,
en ik heb ook nog andere Afrikanen hier.

Tot slot sluit ik zelf de rijen,
want de Sint is geboren in Turkije.

Ik ben in Patara getogen,
daar is geen letter van gelogen.

Dus erken ik 't maar gewoon,
de Sint is een echte allochtoon!

Het toppunt van integratie,
is mijn feestelijke intocht omarmt door de hele Nederlandse natie.

Waar het Nederlands volk voor een Turk en een Arabier vrolijk aan de wal gaan staan,
daar is dus helemaal niets racistisch aan.

Dus voor je blauwe variant,
ga je maar naar Smurfenland!

Sint Nicolaas
     
Lees verder

De Pier: Handmade Market 2017


Op zaterdag 2 en zondag 3 december 2017 is de Handmade Market weer terug in Scheveningen. Twee dagen staat De Pier in het teken van het bourgondische leven; dus volop genieten van heerlijke, authentieke & unieke producten.

Handmade Market

De Pier wordt omgetoverd tot een knusse markt zoals je van de eerdere edities gewend bent. Je bent hier aan het juiste adres als het gaat om unieke producten! Wie weet wel vind je wel het ultieme cadeau om te geven tijdens de feestdagen.

Ben je uitgeshopt? Warm dan lekker op bij de houtkachels en geniet van al het lekkers van de Foodboulevard.

Foodboulevard

De Pier is onlosmakend verbonden met goed eten en drinken. Al wandelend door het mulle zand met de frisse Scheveningse wind door de haren komen de heerlijke geuren je al tegemoet. Blije gezichten op weg naar de Pier, waar het ambachtelijke vlees door pure carnivoren bereid wordt. De beste hamburger in combinatie met een goed glas rode wijn, of heerlijke speciaalbieren van authentieke, specialistische brouwers. De lekkerste pannenkoeken, of een puur Hollandse gerecht. Tel daar het unieke uitzicht over zee en het warme gezelschap om je heen bij op. Krijg je al trek?

Muziek

Ook aan muziek zal het niet ontbreken. De muzikale omlijsting in combinatie met deze bijzondere locatie maken jouw weekend compleet.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

Festival Dag in de Branding: 70 jaar Johan Wagenaar Stichting


De 46e editie van 🎹Dag in de Branding is één groot feest! Op zaterdag 2 december 2017 is het 70-jarig jubileum van de Johan Wagenaar Stichting, de uitreiking van de Matthijs Vermeulen Prijs aan Kate Moore (1979) en de Willem Pijper Prijs aan Hugo Morales (1979).

Muzikale terugblik

Natuurlijk klinkt er muziek van de vers gelauwerde componisten, maar deze dag is vooral een muzikale terugblik op zeventig jaar componeren in Nederland, waaraan de Johan Wagenaar Stichting met zijn actieve opdrachtenbeleid een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd.

Het New European Ensemble maakt een selectie uit het archief en speelt nieuw werk van Cees van Zeeland.

Met 'the day after' zijn ze weer terug in het heden: dan geeft Saskia Lankhoorn samen met de Canadese pianiste Vicky Chow, met wie zij duo X88 vormt, een recital in Korzo met vier wereldpremières van Tristan Perich, Pete Harden, Vanessa Lann en Nik Bärtsch.

PROGRAMMA

Nieuwe Kerk
Spui 175, Den Haag

14.15 uur: vraaggesprek met Kate Moore, Hugo Morales en Aart Strootman. Presentatie: Jellie Brouwer.

15.00 uur: Uitreiking Willem Pijper Prijs.

Theater aan het Spui
Spui 187, Den Haag

17.00 uur: 70 jaar Johan Wagenaar Stichting.

18.00 uur: Dinerconcert

Korzo
Prinsestraat 42, Den Haag

20.00 uur: Uitreiking Matthijs Vermeulenprijs.

21.30 uur: Hugo Morales.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

De Pier


De Pier in Scheveningen is sinds 2015 compleet vernieuwd. De bekendste attractie aan de Nederlandse kust is inmiddels een ware foodboulevard geworden met een eigentijds aanbod van streetfood, restaurants, bars, terrassen, overdekte winkels en exclusieve hotelsuites met panoramisch zicht op de Noordzee. Met attracties als het reuzenrad, Bungy Scheveningen, de Zipline en Tasty Comedy zijn er daarnaast voor jong en oud het hele jaar leuke dingen te doen. Ook zijn er op De Pier jaarrond festivals, culturele evenementen, markten, kidsactiviteiten en concerten. Wil je gewoon genieten van het geweldige uitzicht op zee en ouderwets 'pierewaaien'? Dat kan natuurlijk ook! De Pier is elke dag gratis toegankelijk vanaf 10.00 uur 's morgens.

Reuzenrad op De Pier

Den Haag van grote hoogte bekijken? Op de Scheveningse Pier bevindt zich Nederlands eerste reuzenrad boven zee, dat een spectaculair uitzicht biedt over het 11 kilometer lange strand en de skyline van Den Haag. Het veertig meter hoge reuzenrad heeft 36 gesloten gondels met airco, waaronder één vip-gondel die is voorzien van een glazen bodem en extra luxe inrichting. Alle gondels beschikken over comfortabele zitjes en bieden stuk voor stuk ruimte aan maximaal zes personen. Een ritje met het reuzenrad duurt ongeveer twintig minuten.

Kaartjes voor het reuzenrad kunnen worden gekocht bij de kassa op De Pier. Het reuzenrad is, net als De Pier zelf, elke dag geopend maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 21.00 uur en vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 22.00 uur. Vanaf windkracht 8 gaat het reuzenrad dicht, omdat de gondels dan teveel schommelen. Lunchen, dineren en high-tea op grote hoogte boven zee behoren ook tot de mogelijkheden. Kortom: een bijzondere attractie die je niet mag missen, als je in Den Haag bent!

Zipline op De Pier

Op De Pier vind je de meest unieke zipline van Nederland! Vanaf de 55 meter hoge Bungy Toren raas je met snelheden tot 70 km/u langs het reuzenrad, over zee en 't strand om uiteindelijk te eindigen bij de terrasjes aan het begin van De Pier. De Zipline is geschikt voor waaghalzen van alle leeftijden. Minimaal gewicht om te mogen zippen is 30 kg. Zippen kan alleen, maar met z'n tweeën naast elkaar is ook mogelijk. De openingstijden van de Zipline variëren gedurende het jaar, maar van april tot en met september is de attractie elke dag geopend vanaf 11.00 uur tot in de avond.

Horeca en winkels

Op zowel het beneden- als het bovendek en het Zuidereiland van De Pier zijn kiosken en terrassen gevestigd met vernieuwende food-, drink- en shoppingconcepten. Een soort food truck festival maar dan het hele jaar rond! De ondernemers bieden stuk voor stuk een onderscheidend concept aan en hebben bewust gekozen voor deze unieke locatie.

Eerste Nederlandse hotelsuites boven zee

Wil je eens slapen boven zee? Dat kan in de Pier Suites! Deze nieuwe hotelkamers bevinden zich op het Toreneiland van De Pier in Scheveningen. Nederlands bekendste attractie aan de kust biedt daarmee de mogelijkheid om te overnachten met spectaculair uitzicht over de Noordzee. Alles in de hotelsuites ademt luxe. De vijf exclusieve hotelsuites van ruim 30 m² hebben elk een eigen buitenruimte met panoramisch uitzicht op het noorden en zijn voorzien van een jacuzzi midden in de kamer en een kingsize bed van superieure kwaliteit. Overnachten op De Pier is namelijk onvergetelijk!

Een icoon voor Nederland

De Pier, een architectonisch en technisch hoogtepunt uit 1959, is niet alleen een icoon voor Nederland, maar is ook internationaal zeer bekend. Miljoenen mensen hebben herinneringen aan de Pier. De Pier is tegenwoordig een creatieve en innoverende hotspot met horeca, kunst en cultuur.

Er is meer!

De Pier is omringd door allerlei attracties in Scheveningen, zoals SEA LIFE, de Palace Promenade, Museum Beelden aan Zee, 🎰Holland Casino, Pathé-bioscoop en het Circustheater. In de directe omgeving van De Pier is vier seizoenen lang van alles te doen voor jong en oud. Na een heerlijke strandwandeling kun je bij winkelcentrum de Palace Promenade zeven dagen per week shoppen en lekker eten. Het nabij gelegen SEA LIFE is een topper voor een dagje uit met de kinderen. En de Pathé-bioscoop, Holland Casino en het Circustheater staan garant voor een leuke avond uit in Scheveningen. En de historische binnenstad van Den Haag is slechts een kwartiertje verwijderd van Scheveningen strand!

Bereikbaarheid

De Pier in Scheveningen is vanuit het centrum van Den Haag makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de auto en de fiets. Je doet er in alle gevallen ongeveer een kwartiertje over. Wie met het Openbaar Vervoer reist, kan HTM-tramlijnen 1 en 9 en -buslijnen 21, 22 en 23 nemen. Vanaf treinstation Den Haag Centraal kun je gebruikmaken van tram 9 richting Scheveningen. Vanaf Station Den Haag Hollands Spoor rijden trams 1 en 9 richting het strand. Bij halte Kurhaus stap je uit, waarna je binnen drie minuten naar De Pier loopt. Met de auto volg je de vanaf de snelweg de borden Scheveningen Bad. In de directe omgeving van De Pier bevinden zich meerdere parkeergarages: Parking Nieuwe Parklaan, Parking Kurhaus en Parking Scheveningen Strand. Deze zijn zeven dagen per week 24 uur per dag geopend en bevinden zich alle drie binnen tien minuten loopafstand van De Pier. De leukste manier om naar Scheveningen te gaan is met de (brom)fiets. Vooral met mooi weer is dit het snelst. In Scheveningen zijn heel veel onbewaakte fietsparkeerplekken. Direct aan het strand zijn er ook diverse bewaakte fietsenstallingen van 🚲Biesieklette, waar je gratis je fiets kunt stallen.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate

December 2018Lees verder

SintFest 2017


De Sint is weer in Nederland en brengt natuurlijk een bezoekje aan De Pier in Scheveningen. Daarom heeft De Pier een groot Sintfeest voor jou georganiseerd!

SintFest

Op zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 van 12.00 – 18.00 uur wordt De Pier in Scheveningen omgetoverd tot één groot Sinterklaasfeest vol met 5 december pret. Op veel plekken van De Pier kun je meedoen aan uiteenlopende activiteiten, allemaal met als doel om jou op te leiden tot échte hulppiet! Heb je goed je best gedaan? Dan ontvang je een persoonlijk pietendiploma!

Spelletjes

Voor de kids hebben wij ook nog leuke Sinterklaasspellen die je hier kunt vinden!

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

Ooievaarsfestival 2017


Het Ooievaarsfestival bestaat 15 jaar!

Kunst & Cultuurfestival

Het wordt een dag die je niet wilt missen, want op zondag 19 november 2017 is het feest! Dan verwelkomen ze je graag voor alweer de 15e editie van het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival uit de regio. Het festival is weer op de vertrouwde locatie: het stadhuis van Den Haag, maar dit jaar is het nóg feestelijker en gezelliger!

Het gratis Ooievaars Kunst & Cultuurfestival wordt in het bijzonder georganiseerd voor Ooievaarspashouders en hun vrienden en familie uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Maar iedereen is natuurlijk welkom. Voor alle leeftijden is er van alles te beleven.

Geniet van wat er allemaal voor je te doen is op het gebied van kunst en cultuur. Met de Ooievaarspas ontvang je aanbiedingen en kortingen die speciaal voor jou zijn geselecteerd.

Gratis workshops

Doe mee aan leuke actieve workshops voor alle leeftijden. Het aanbod is groot: zang, dans, muziek, tekenen, schilderen en nog veel meer.

Danspaviljoen

Altijd gedacht dat dansen niks voor jou was? Dan komt daar vast verandering in tijdens het Ooievaarsfestival! Dit jaar is er namelijk een echte dans dôme, waar te gekke korte workshops te volgen zijn. Dansen is voor iedereen, van jong tot oud. Lekker de calorieën verbranden op een fijne beat. De sport waar plezier maken en gezonde lifestyle samenkomen in vele vormen en maten. Kom jij ontdekken welke dans het beste bij jou past?

Jongerenpodium

Hou jij van hiphop en de hele lifestyle er om heen? Kom dan kijken naar de vetste optredens van stichting Aight op het grote podium en raak geïnspireerd! Toch meer een theater fan? Bekijk dan het spannende stuk van de spelers van het Vaillant Theater.

Toe aan wat actie na alle bijzondere optredens? Loop dan vooral nog een langs de surfsimulator waar je kan beleven hoe het is om over de woeste oceaan te scheuren op een plank.

Op het podium zijn de hele dag door interessante en gave optredens te bekijken van talent uit de buurt.

En verder…

Voor jong en oud, en voor elke interesse is er wat te doen en te beleven op het Ooievaarsfestival. Vind je het leuk om op de hoogte te zijn van de laatste fashion trends, dan is de workshop van de modevakschool zeker iets voor jou. Er is een fotobooth op het festival, waar je gratis met je vrienden op de foto mag. Uiteraard mag je de foto’s mee naar huis nemen. Heb jij groene vingers, dan komt de workshop bloemschikken vast goed uit. Leef je uit en maak de mooiste creaties. Na alle inspanning tijd voor een beetje ontspanning? Kijk en luister dan naar de allermooiste verhalen van de winnaars van de Nationale LeesVertelwedstrijd. Kortom, een festival om nooit meer te vergeten!

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

What the Fork?!? 2017


Vind je het ook zo jammer dat er in de winter geen foodtruckfestivals zijn?

Winter Foodtruck Festival

Boven strand en zee verzamelen op zaterdag 18 en zondag 19 november 2017 de beste foodtrucks om er gezamenlijk weer een smakelijk festival van te maken. Dus stop met treuren en kom naar de wintereditie van dit overheerlijke foodtruckfestival op De Pier in Scheveningen tijdens 🍴What the Fork?!?

Meer dan 15 foodtrucks staan voor-en op De Pier opgesteld; zo wandel je van de ene naar de andere culinaire verbazing. Want aan standaardgerechten, daar doen ze bij What the Fork?!? niet aan!

Smaken ontdekken

Proef, ontdek en laat je inspireren door de lekkernijen van 2017. Alle gerechten worden ambachtelijk en vol liefde bereid. Van vlees tot vega en van zout tot zoet; de chefs schotelen je altijd iets heel bijzonders voor. Kom en geniet op deze unieke locatie in de winter van hét festival dat zorgt voor een smaakexplosie!

De Pier

De Pier streeft er naar om je een leuke dag uit boven strand en zee te bezorgen, die je een bijzondere ervaring op kan leveren. De Pier is vernieuwd en is sinds de zomer van 2015 weer open voor het publiek. De Pier is een ware 'FoodBoulevard' met een eigentijds en hoogwaardig aanbod van restaurants, bars, terrassen en winkels geworden. Ook kun je jezelf in een 'fotobooth' in een indrukwekkend Schevenings decor op de foto laten zetten. Tenslotte is er een reuzenrad en kan je er 'bungeejumpen'. Op De Pier zijn daarnaast het hele jaar door festivals, culturele events, markten, kinder­middagen, educatieve activiteiten en muzikale optredens. De Pier is het hele jaar open.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

Intocht Sinterklaas Den Haag 2017


🎶Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!🎶

Op zaterdag 18 november 2017 komt Sinterklaas voor de 70e keer de Haven van Scheveningen op zijn kop zetten. De Pakjesboot is al even onderweg en de pieten hebben laten weten in de volle voorbereidingen te zijn om alle kinderen te voorzien van cadeaus en overheerlijk snoepgoed!

Aanvang

Vanaf zaterdagochtend 10.30 uur begint de ontvangst van Sinterklaas in de 🚢Haven van Scheveningen met een spannend optreden van Ernst & Bobbie! Na zijn aankomst in de haven zullen Sint en zijn pieten beginnen met de rijtoer door de winkelstraten van Den Haag!

Kom jij ook gezellig naar de haven om de Sint te verwelkomen? We hopen je daar te zien!

Programma Haven

In de Haven van Scheveningen zullen Sint en zijn pieten aankomen en verwelkomd worden met een spannende show met Ernst & Bobbie!

Rijtoer

Vanaf de Haven van Scheveningen komt de Sint met een grote stoet naar het centrum. De Rijtoer rijdt door de winkelstraten van Den Haag. De route is dit jaar aangepast en gaat door de Denneweg.

Programma Centrum

Na de hele rijtoer door de winkelstraten van Den Haag komt de Sint met zijn pieten aan in het centrum. Het dak gaat er af met de show van Kidz-DJ!

Spelletjes

Voor de kids hebben wij ook nog leuke Sinterklaasspellen die je hier kunt vinden!

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

Cutting Edge Jazz Festival XS 2017


De levende Amerikaanse jazzlegende Chris Potter vormt dit jaar met zijn trio de hoofdact op het Cutting Edge Jazzfestival XS.

Editie 2017

Het 🎷Cutting Edge Jazzfestival XS is op zaterdag 18 november 2017 in De Nieuwe Regentes. Maar er is meer! Ook deze editie zoekt ProJazz in het Cutting Edge Jazzfestival de grenzen op tussen jazz en andere muzikale genres en kunstvormen als gesproken woord en beeld. Een compacte editie met klinkende namen uit de nationale én internationale jazzscene.

Chris Potter

Saxofonist Chris Potter werd in 1971 geboren in Chicago. Al op jonge leeftijd bleek wat voor een bijzonder talent hij was. Als achttienjarige muzikant trok hij naar New York en ontwikkelde daar een vriendschap met pianodocent Kenny Werner. Grootheden zoals Ray Brown, Paul Motion en James Moody vroegen hem in hun orkest. Ook speelde hij mee op albums van Werner, de Mingus Big Band, Steve Swallow en Dave Holland.

In de jaren daarna ontwikkelde Potter zich razendsnel tot een bijzondere bandleider. Vanaf midden jaren negentig kreeg hij de kans om op het gerenommeerde jazzlabel Concord een aantal soloalbums op te nemen. Hierop liet hij horen dat zijn gave voor experiment en vernieuwingsdrang prachtig eigen werk opleverde. Tevens ging Chris in die periode met het befaamde pop-/jazzduo Steely Dan op wereldtournee en speelde uiteindelijk op hun comeback-cd 'Two against Nature'. Chris Potter is niet bang om een crossover te maken naar het grote publiek, zonder daarbij zijn identiteit te verliezen.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

International Whisky Festival Den Haag 2017


Het International Whisky Festival is in 2000 in het leven geroepen om mensen kennis te laten maken met de "Godendrank" whisky.

Grote Kerk Den Haag

Op vrijdag 17 november, zaterdag 18 november en zondag 19 november 2017 gaan de deuren van de Grote Kerk in Den Haag weer open voor het 🥃International Whisky Festival Den Haag.

Deelname

Je betaalt 45 euro toegang (VIP sessie 75 euro) om vier uur lang whisky te proeven, over whisky te praten en meer over whisky te leren. Voor slechts 5 euro extra kun je voorafgaande aan het festival een korte introductiecursus volgen. Je gaat daarna via een aparte ingang de kerk binnen.

Bij binnenkomst in de kerk ontvang je een tastingglas waarmee je langs de stands loopt en daar vele gratis slokjes (in het Schots heten deze drams) whisky kunt proeven. Wil je ook de wat exclusievere soorten proberen, dan wordt hiervoor een vergoeding gevraagd en deze wordt betaald door middel van 'drams' (zo heet in dit geval het festivalgeld) die je kunt kopen bij de stand van de organisatie 1 dram = 1 euro. Advies: loop eerst rustig rond, bepaal wat je lekker vindt en beslis dan of je drams wilt kopen!

'For women only'

Het international Whisky Festival Den Haag organiseert, in samenwerking met The Tasting Collection en Diageo, voor het eerst een masterclass/proeverij voor vrouwen gegeven door een vrouw. Dit vindt plaats op zaterdag 18 november 2017 in het Nutshuis op 1 minuut lopen vanaf de Grote Kerk en midden in Den Haag. Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Whiskey of Whisky?

De term 'whisky' is afgeleid van het woord usquebaugh, dit is afkomstig uit de Keltische taal. In Schots-Keltisch is het 'uisge beatha' en in het Iers-Keltisch 'Uisce beatha'. 'Uisce betekent in Oud-Iers water en 'beatha' komt van het woord 'bethad' wat zoiets betekent als 'van het leven'.

De spelling van whisky, of whiskey, verschilt geografisch. Als regel kan worden uitgelegd dat de Amerikanen en Ieren het hebben over whiskey en Schotten, Canadezen en de rest van de wereld de term whisky gebruiken.

De oorsprong van deze splitsing ontstond in de 19e eeuw toen de Schotse whisky nog van slechte kwaliteit was en de Ieren zich vooral voor de export naar de Verenigde Staten wilden onderscheiden. Zij voegden daarom de letter 'e' toe. Vandaag de dag is Schotse whisky van ongekend goede kwaliteit maar de spelling is nog steeds verschillend. Amerikanen spellen het whisky nog steeds met een extra 'e' terwijl het nu officieel gespeld moet worden zonder deze 'e'. Een paar Amerikaanse distilleerderijen gebruiken bij voorkeur de Schotse spelling. Op dit moment zijn dit Maker's Mark en George Dickel. Dit doen zij vooral door hun Schotse afkomst.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

Dag van de Mantelzorg


In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

In 't zonnetje gezet

Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks op 10 november in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Op deze 10e november worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.

Blijk van waardering

Bij die waardering past een cadeau. Dat kan natuurlijk een bosje bloemen zijn, maar aardiger is het om iets blijvends te schenken als blijvende blijk van waardering. Mantelzorgers steken erg veel tijd en in veel gevallen zelfs geld in het verlenen van zorg die anders niet geboden wordt. Dat mogen we, nee dat moeten we enorm waarderen!

(Artikel gaat door onder de advertentie) Mantelzorgers

Mantelzorgers leveren langdurig onbetaalde en vaak intensieve zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder of kind, een vriend, buurman of buurvrouw. Heel kenmerkend voor de zorg is dat het vaak gaat om zorg voor iemand waarmee al een relatie bestond. De mantelzorg is in alle gevallen onbetaald. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden.

Overheidsbeleid

Juist omdat mantelzorgers hun zorg vaak combineren met tal van andere taken, lopen zij het risico overbelast te raken. De overheid weet dat en heeft daar beleid voor ontwikkeld. Zo kan er voor de mantelzorger die even tijd voor zichzelf nodig heeft vervangende of respijtzorg worden aangeboden. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt dan voor een bepaalde tijd de zorg even over. Natuurlijk helpt het ook, als de waardering voor de mantelzorger kenbaar wordt gemaakt. Onder meer tijdens de Dag voor de Mantelzorg.

Viering

De Dag van de Mantelzorg wordt ieder jaar op 10 november gevierd. De dag is willekeurig gekozen, maar heeft voor veel mantelzorgers inmiddels uiteraard wel een waarde gekregen. De dag wordt vaak ingevuld met bijeenkomsten waarbij de mantelzorgers elkaar bijpraten of waar zij op tal van gebieden rond zorg en financiën bijgepraat worden. Daarnaast is er vaak ook een blijk van waardering op deze dag in de vorm van een aardig presentje. Met name provincies en gemeenten herkennen en erkennen het belang van de mantelzorger en drukken dat in veel gevallen uit met een leuk cadeau. Waardevol werk wat voor niets wordt verricht, wordt zo toch een beetje op waarde geschat.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder

Cool Event Scheveningen 2017-2018


Voor de 11e keer wordt het Cool Event Scheveningen georganiseerd met de inmiddels bekende 600m2 grote schaatsbaan 'Kurhausplein on ice' en de 'roetsjbaan', een 30 meter lange ijsglijbaan op de boulevard. Naast de schaats- en roetsjbaan worden er gedurende het CoolEvent diverse winterse activiteiten georganiseerd op Scheveningen, zoals de tentoonstelling met ijssculpturen.

Scheveningen Bad

Vanaf 11 november 2017 tot en met 21 januari 2018 wordt Scheveningen omgetoverd tot een waar winter paradijs in ❄️Cool Event Scheveningen. Met een overdekte schaatsbaan op het Kurhausplein on ICE, de ICE Roetsjbaan en de ICE EXPO op de boulevard bieden ze bezoekers aan Den Haag en Scheveningen ICE pret voor jong en oud. Dat is dus een ideaal uitje voor de komende wintermaanden.

Ice Expo Scheveningen

Het thema van de nieuwe ijsbeelden tentoonstelling zal dit jaar '200 jaar Scheveningen' zijn, in aanloop naar de viering van 200 jaar Scheveningen in 2018. Je kunt hier ijssculptures bewonderen maar ook zien hoe ze gemaakt worden. De Ice Expo is te vinden op de boulevard van Scheveningen naast De Pier. Een bezoek aan Scheveningen is niet compleet als je niet bij de Ice Expo bent geweest. De Ice Expo is geopend vanaf 2 december 2017 tot en met 14 januari 2018.

Kurhausplein on ice

Het Kurhausplein wordt weer omgetoverd tot een schaatsbaan. Deze top locatie biedt 600m2 schaatsplezier op een overdekte ijsbaan voor het Kurhaus hotel in Scheveningen. Je kunt je iedere dag van de week van 's' ochtends tot 's avonds schaatsen. De verwarmde terrassen van de restaurants rondom het plein bieden de perfecte plek om even bij te komen en te genieten van winterse dranken en gerechten. De schaatsbaan is geopend vanaf 11 november 2017 is tot en met 21 januari 2018.

Ice roetsjbaan

Naast de Pier op de boulevard van Scheveningen komt weer een mega grote Ice Roetsjbaan. Op grote banden glij je vanaf de Pier zo naar de beneden de boulevard op: gegarandeerde Ice glijpret! De Ice Roetsjbaan is leuk voor jonge en oudere kinderen, veiligheid staat voorop dus je moet wel een helmpje op. De Ice Roetsjbaan is geopend vanaf 2 december 2017 tot en met 14 januari 2018.

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
Lees verder