Is het allemaal een storm in een glas water?


Nieuwe kandidaat partijen voor de komende Tweede Kamer­verkiezingen.

Op 15 maart 2017 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Zoals altijd zijn er ook deze keer een aantal nieuwe partijen verschenen - al dan niet kansloos voor een kamerzetel - die mee willen doen aan de politieke stoelendans, zoals:

VoorNederland (VNL), met lijsttrekker Jan Roos; DENK, met lijsttrekker en partijleider Tunahan Kuzu; Forum voor Democratie (FVD), met zelf­benoemde lijsttrekker Thierry Baudet; de beweging LEF, met als initiatiefnemer David Pinto; de Vrijzinnige Partij, een initiatief van 50Plus-afsplitser Norbert Klein; het nieuwe Leefbaar Nederland, met als initiatief­nemer Ruben van Druiten; de Piratenpartij, met lijsttrekker Ancilla van de Leest; Vrede en Recht, met als initiatief­nemers Peter Vlug en Rob Vellekoop; Nieuwe Wegen, van PvdA- afsplitser Jacques Monasch en als Sinterklaas­cadeau (5 december 2016) de politieke partij GeenPeil, met als lijsttrekker Jan Dijkgraaf.

VoorNederland

Volgens de oprichters en kamerleden Joram van Klaveren (ex-PVV) en Louis Bontes (ex-PVV) een klassiek liberale partij die na een mislukte affaire met Bram Moszkowicz (ex-topadvocaat) nu Jan Roos (ex-journalist) als lijsttrekker aantrekt. Inderdaad, Roos die bekend is van de website GeenStijl. Roos was het gezicht van de NEE-campagne bij het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Tevens is Roos zonder daadwerkelijke inspraak van de partijleden spontaan door het partijbestuur – dat geleid wordt als een echt "politbureau" – tot lijst­trekker van VoorNederland benoemd! Een partijbestuur waar Joram van Klaveren trouwens ook deel van uitmaakt.

DENK

Het gezicht van DENK bestaat uit NederTurk 'Erdoğan-zetbaas' Tunahan Kuzu, NederTurk 'straatvechter' Selçuk Öztürk, 'zelfbenoemd belangenbehartiger' NederMocro Farid Azarkan en Surinaams uithangbord en 'mis(s)-poes' BN'er Sylvana Simons.

Sinds Sylvana Simons zich bij DENK heeft aangesloten is de gewenste mediastorm voor DENK losgebroken.

Je kan trouwens veel over Selçuk Öztürk zeggen, maar zijn politieke talent, intellectuele vermogens en vooral zijn verbale vaardigheden weet hij goed te verbergen.

De partij DENK wil een toevluchtsoord creëren voor mensen met conservatief religieuze opvattingen (moslims) over specifieke thema's, zoals het recht om vrouwen voor te schrijven hoe zich te kleden onder het mom van vrijheid van godsdienst. In het kader van 'bewustwording' moeten de Nederlandse straatnamen massaal worden aangepast. De Piet Heintunnel mag van DENK niet meer zo heten, want Piet Hein was een "terrorist", vertelde Farid Azarkan bij een tv-programma om maar eens een tweetal onderwerpen te noemen.

Forum voor Democratie

Thierry Baudet doet met Forum voor Democratie mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Baudet wil het bestaande partijkartel in Den Haag van binnenuit "openbreken". Hoe hij dat wil gaan doen zegt hij er (vooralsnog) niet bij, want dat weet hij volgens mij zelf ook nog niet. Baudet heeft zichzelf benoemd als lijsttrekker en partijleider van Forum voor Democratie. Democratie?! Maar wat kan je anders verwachten van iemand die zo gecharmeerd is van zichzelf. Echter heeft Baudet nog de grootste moeite om geschikte kandidaten voor de kiestlijst van Forum voor Democratie te vinden. Een maand geleden stuurde hij een e-mail naar diverse politici van lokale partijen met de uitnodiging om eens met Forum voor Democratie kennis te komen maken.

LEF

David Pinto is bijzonder hoogleraar interculturele communicatie aan de Universiteit van Amsterdam die een eigen politieke beweging is begonnen onder de naam LEF. De afkorting staat voor de Europese verlichte waarden: Liberté, Egalité en Fraternité waarop onze West-Europese samenlevingen (dus ook Nederland) zijn gebaseerd. Als Pinto voldoende geschikte kandidaten vindt, doet hij met LEF op 15 maart 2017 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Ik las trouwens in een artikel op 'ThePostOnline' een nogal gedurfde uitspraak van Pinto over Joram van Klaveren van VoorNederland, een partij waarvoor hij kort actief was en zeker geen alternatief vindt. "Zo meldde Pinto dat hij niet kan liegen: Joram van Klaveren is een rat."

Toch moet ik erkennen dat ik de uitspraak van David Pinto over Joram van Klaveren wel kan begrijpen.

Vrijzinnige Partij

De lijsttrekker van de Vrijzinnige Partij is Norbert Klein. De partij staat voor: "De verstarde door macht­spelletjes beheersde partijen uit de vorige eeuw zijn achterhaald. Op een nieuwe, vrijzinnige manier moet naar de toekomst gekeken worden. De basisuitgangspunten moeten aange­past worden zodat de mens ruimte heeft voor ontplooiing en vrij kan zijn. Geen stroperige instituties maar goede basisvoorzieningen zijn nodig en geven zekerheid voor een menswaardig bestaan." Wauw! Ik word zelfs duizelig bij het lezen van deze mij nietszeggende en zweverige volzinnen.

Toch heeft de Vrijzinnige Partij ook een meer concreet punt. Het onvoor­waardelijk basis­inkomen, niet als vangnet maar als springplank! Daar zullen ze vast wel stemmen mee trekken, maar hoe ze dat willen gaan vormgeven vertellen ze er niet bij. Tevens blijft de Vrijzinnige Partij in gesprek met goede kandidaten om hun kandi­datenlijst te versterken.

Leefbaar Nederland

Ruben van Druiten, één van de initiatiefnemers van het nieuwe Leefbaar Nederland. Van Druiten is samen met mede-initiatief­nemer Natasja Peters raadslid voor Burgerbelangen Ede. De beide initiatiefnemers zijn Pim Fortuyn-fans: "Fortuyn wist de politiek weer op straat te brengen."

Leefbaar Nederland is rechts wanneer het gaat om het behoud van onze Nederlandse culturele identiteit en progressief betreffende onder andere onderwerpen als emancipatie en homo-acceptatie. Leefbaar Nederland heeft als motto: aanpassen en anders opkrassen!

De partij is nog volop bezig met het schrijven van het verkiezings­programma! Daarnaast zijn zij ook op zoek naar geschikte kandidaten voor de partij. Daar is dus lang en goed over nagedacht!

Piratenpartij

De Piratenpartij wil in de kern burgerrechten in een gedigitaliseerde samenleving waarborgen. Ancilla van de Leest is de lijsttrekker van de Piratenpartij. In 2011 veranderde ze haar naam in Ancilla Tilia van de Leest, nadat haar geboortenaam Linde van de Leest in de Playboy was gepubliceerd. De Piratenpartij is een geuzennaam waar de leden trots op zijn. De prikkelende naam associëren ze met een strijd voor vrijheid en laat zien dat ze zich niet willen laten inperken door de gevestigde orde. "Het stempel 'piraat' wordt namelijk altijd gedrukt op een groep die ingaat tegen monopolisering van een nieuw gebied", volgens de partij.

De Piratenpartij heeft kernpunten en die noemen ze het Piratenwiel. Op basis van die kernpunten destilleren ze een mening over allerlei onderwerpen. Ze zijn niet links of rechts. Ze zijn vóór burgerrechten en zelfbeschikking. Vóór een gezonde machtsbalans tussen burgers, overheid en grote bedrijven, keuzevrijheid, meer inspraak in de politiek, hervorming van de democratie en kennisdeling. Voel ik de piraat al in me boven komen?!

Vrede en Recht

Vrede en Recht is een politieke "schoonmaakbeweging", die ons land schoon wil maken van corruptie, doofpotpraktijken, bevoordeling van een kleine groep rijken, vrij van de EU, de dictatuur van de Eurogroep, vrij van de NAVO en vrij van de macht van de banken. De initiatiefnemers van Vrede en Recht zijn de vijftigers Peter Vlug en Rob Vellekoop.

Naar eigen zeggen hebben ze een doel en onderscheiden ze zich van de huidige politieke elite doordat zij wel plannen hebben en weten waar ze voor staan. Ze vinden dat Nederland weer een schoon land moet worden waarin het prettig wonen en leven is voor iedereen. Zij willen dat mensen hun capaciteiten en talenten gaan gebruiken en daardoor meer tot hun recht komen. Een soort van 'geitenwollensokken' partij. Mijn bescheiden inschatting is dat deze schoonmaakbeweging puur van hart en geest is, maar ook naïef en wereldvreemd. Dus op voorhand gedoemd te mislukken!

Nieuwe Wegen

Jacques Monasch, die onlangs met veel kabaal uit de PvdA stapte, begint een eigen politieke partij genaamd Nieuwe Wegen. Die moet economisch 'links' zijn, maar tegelijkertijd 'rechtse' thema's als immigratie omarmen. Volgens Monasch is Nederland klaar met het wegkijken van 'links' bij integratie- en immigratieproblemen; Nederland wil vaste banen in plaats van de losse baantjes en flexcontracten die 'rechts' bepleit; Nederland is het discrimineren van hardwerkende nieuwkomers meer dan zat.

Monasch zegt grenzen te willen stellen aan immigratie, illegaliteit en 'de inbreuk op onze normen en waarden', waarmee hij zich positioneert aan de rechterkant van het politieke landschap. Op economisch vlak noemt hij zichzelf juist sociaal. Zijn motto is: met een sociaal hart en gezond verstand.

Ik krijg bij de woorden van Monasch een beeld voor ogen van een persoon die lijkt op een kruising van Emile Roemer (SP) en Geert Wilders (PVV). Maar ja, ik heb dan ook een levendige fantasie!

GeenPeil

GeenPeil zal morgen, op de verjaardag van de Sint (5 december 2016), zich als partij kenbaar maken die mee wil doen aan de Tweede Kamer­ver­kie­zingen in maart 2017. Maar GeenPeil zal geen politieke partij beginnen in de klassieke betekenis van het woord! Nee, GeenPeil richt zich niet op politieke ideologie, maar op de democratie. GeenPeil richt zich niet op de poppetjes of op een zucht naar macht, het plan van GeenPeil draait volledig om directe volksvertegenwoordiging en controle van de macht. Jan Dijkgraaf wordt lijsttrekker van dat democratische initiatief. De laatste zin zegt volgens mij alles. Dijkgraaf en GeenPeil krijgen van mij al gelijk de Zwarte Piet!

Conclusie

Als ik zo het rijtje afloop buitelen de 'rechtse' partijen over elkaar heen. Op 'links' vind ik ze kleurloos en voegen ze eigenlijk niets toe aan wat er al in de politieke arena aanwezig is. De nieuwe politieke partijen of politieke 'bewegingen' waar ik geen label op kan plakken zijn volgens mij op voorhand al kansloos om een kamerzetel te bemachtigen!

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
De domeinnaam  hagenaers.nl  is te koop
tegen elk aannemelijk bod