De 'soap' die VoorNederland heet!


Laat ik het jaar 2016 afsluiten met een persoonlijke anekdote. Zoals je weet is 2017 het jaar van de Tweede Kamer verkiezingen. Ik ben zelf enigszins liberaal ingesteld. In het verleden heb ik ooit op Wilders en daarna op Rutte gestemd. Beide hebben mij dermate teleurgesteld — en Rutte zelfs in het bijzonder — dat ik ze eigenlijk geen tweede kans gun. Maarja..., wat blijft er dan over op 'rechts'?

De 'soap'

Na een zoektocht op het internet kwam ik uit bij VoorNederland (VNL), een klassiek liberale partij. De zogenaamde speerpunten van VNL spreken mij erg aan, dus besloot ik lid te worden. Ik stuurde VNL — na lid te zijn geworden — een e-mail of ik de volledige notulen van de Algemene Ledenvergadering ter inzage kon krijgen. Op de website van VNL staat namelijk alleen de verkorte versie en daar word je niet echt veel wijzer van. Ik kreeg na enig aandringen eindelijk een antwoord terug, maar dat was echter een verwijzing naar de verkorte versie die op hun website staat. Na wederom aandringen van mijn kant was het antwoord van VNL hierover zelfs ontwijkend. Toen ik VNL meldde dat ik de gevolgde werkwijze van VNL publiekelijk aan de kaak zou gaan stellen, werd ik als lid door het VNL-bestuur geroyeerd.

 • "Op grond van de statuten van de vereniging deelt het bestuur u hierbij mede dat u ontzet bent uit uw lidmaatschap. Uw e-mails gericht aan VNL wijzen uit dat u onze vereniging op onredelijke wijze wilt benadelen."

Het bezwaar

Ik heb wel het recht om in bezwaar te gaan bij de Commissie van Beroep. In het beroep bij deze commissie was een deel van mijn argumentatie dat de documenten volgens de statuten verplicht dienen te worden opgemaakt.

 • "Het is blijkbaar voor VNL niet mogelijk deze documenten aanschouwelijk te maken. Ik moet daarom de conclusie trekken dat deze documenten in zijn geheel niet zijn opgemaakt. Het bestuur van VNL overtreedt hiermee de eigen statuten. Tevens geeft VNL niet specifiek aan wat deze onredelijke handelswijze van mijn zijde zou zijn geweest dat een ontzetting van mijn lidmaatschap gerechtvaardigd zou zijn. Het opvragen van de documenten is geen benadeling van de vereniging of in strijd met de statuten op enigerlei wijze. Het niet aanschouwelijk kunnen maken van deze documenten door het bestuur van de vereniging VNL is wel in strijd met haar eigen statuten. Laten we de zaken nu niet omdraaien!"

Het oordeel

Enige dagen na mijn bezwaarschrift verklaart de Commissie van Beroep mijn beroep ongegrond.

 • "De Commissie van Beroep ziet in uw beroepschrift derhalve geen aanleiding om uw bezwaar gegrond te verklaren."

Het 'circus'

Kritische vragen worden blijkbaar door VNL niet getolereerd! Dit hele 'circus' speelde zich af in periode van slechts 33 dagen.

Door juridische stappen naar eerherstel

Ik besloot mijn royement met juridische middelen aan te vechten en deed een beroep op mijn rechts­bij­stand­verzekering. Er volgde een tweetal brieven van mijn juridisch adviseur aan VNL om mijn royement te herzien. Twee keer vroeg VNL uitstel voor mijn zaak aan. Net toen ik de knoop doorhakte dat er nu maar een rechtszaak van moest komen — met de daarbij behorende publieke aandacht — kwam VNL alsnog over de brug en ben ik weer hersteld als lid van VNL.

 • "De Commissie van Beroep, ingesteld conform de statuten van de vereniging VoorNederland (VNL), herstelt u hierbij in uw lidmaatschap van de vereniging."

Het hernieuwde contact

Natuurlijk was mijn eerste bericht aan VNL dat mijn eerder gestelde vraag over de volledige notulen en dergelijke nog steeds open staat. Ik geef VNL ook de volgende boodschap mee:

 • "Het zijn van een vereniging met leden houdt in dat er transparantie door het bestuur geboden dient te worden. Transparantie is namelijk van essentieel belang voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bestuur. Transparantie wil zeggen dat alle zaken keurig worden gemotiveerd en volledig opgeschreven en vastgelegd in de betreffende documenten."

Het antwoord van VNL op mijn vragen is nu wel duidelijk:

 • "De stukken waar u om vraagt zijn helaas niet digitaal beschikbaar. Daarnaast worden in de notulen voor wat betreft de samenstelling van de Kascontrolecommissie en de Commissie van Beroep enkele namen van leden genoemd.
  Om redenen van privacy zijn wij helaas niet in de gelegenheid de betreffende documenten per post te verzenden."
   (Non-argument!)

  "Uiteraard willen wij u in de gelegenheid stellen de betreffende stukken in te zien. Vanwege de kerstperiode lukt dat helaas niet meer in december. Wel bent u in januari van harte welkom."

Het vervolg

Hierop is mijn vooralsnog laatste en huidige reactie terug aan VNL:

 • "Ik verzoek u met klem zorg te dragen dat alle zaken adequaat digitaal zijn vastgelegd in de betreffende verenigingsdocumenten, zodat ik en alle andere verenigingsleden daar te allen tijde inzage in kunnen hebben. Het is nu een goed moment om tijdens de komende weken daar tijd en energie in te steken, dan heeft het namelijk ook zin dat ik in januari 2017 gebruik maak van de uitnodiging om langs te komen. Dan kan ik mij vooraf eerst verdiepen in hetgeen binnen de vereniging VNL formeel/procedureel is afgesproken en geregeld om zo een positieve bijdragen aan de vereniging te kunnen leveren."

Wordt vervolgd!?

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate
De domeinnaam  hagenaers.nl  is te koop
tegen elk aannemelijk bod