Haags Historisch Festijn 2016


In het weekend van 20/21 augustus 2016 vindt het eerste Haags Historisch Festijn plaats op het Binnenhof, langs de Hofvijver en in de Paleistuin van 11.00 tot 17.00 uur. De geschiedenis van de Graven van Holland in de dertiende eeuw tot het Koningshuis nu wordt in het hart van Den Haag tot leven gebracht.

Stichting HISTORIE-KS organiseert het Haags Historisch Festijn en streeft er naar om de komende jaren steeds meer de archeologie en geschiedenis tot leven te brengen. Het Schouwspel op het Binnenhof, het kampement langs de Hofvijver en het bezoek aan de koninginnen in de Paleistuin zijn gratis toegankelijk.

Nergens in Nederland is een plek waar de geschiedenis van honderden jaren letterlijk zo op straat ligt als op en rond het Binnenhof in Den Haag. Het is ÊÊn groot geschiedenisboek waarvan wij de bladzijden jaar na jaar steeds meer als samenhangend verhaal voor het voetlicht willen brengen voor jong en oud.

Vanaf de Graven van Holland, de strijd om het Graafschap, de Stad­houders, Napoleon, ons Konings­huis, de Tweede Wereld­oorlog tot heden met onze Regering. Eeuwenlang dient het Binnenhof als centrum van macht met monumentale bouwwerken, stand­beelden en gedenkplaten als stille getuigen.

XXX

Het Haags Historisch Festijn maakt zichtbaar dat het Binnenhof vroeger het Kasteelterrein was van de Graven van Holland.

De Ridderzaal is een onderdeel van het Grafelijk Kasteel en diende als ontvangstzaal. Het Binnenhof was met drie toegangspoorten verbonden aan het Buitenhof. De Hofvijver was vroeger een Slotgracht die rondom liep en de Gevangenpoort was een van de drie buitenpoorten naar het buitengebied. Na de Graven van Holland is het Binnenhof diverse malen verbouwd en werd het bewoond door Stadhouders. Zo bevindt zich op het Binnenhof ook een stadhouderlijk paleis. Toen wij een Koningshuis kregen vestigde koning Willem zich in Paleis Noord­einde.

Op zaterdag wordt het evenement om 12.00 uur officieel geopend door Marco van Baalen, directeur Haags Historisch Museum, op het Binnenhof waar het schouwspel plaatsvindt van de graaf van Holland die voor de Ridderzaal van zijn grafelijk kasteel ridders, edelen en volk welkom heet. Langs de Hofvijver ligt het middel­eeuws kampement van de Compagnie van Brederode en Huurlingen die hem hielpen bij zijn strijd om de macht. In de Paleistuin komen de acht koninginnen uit het 200-jarig konink­rijk tot leven, want op het moment dat wij een koningshuis XXX

kregen koos koning Willem I met zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen voor Paleis Noordeinde. 
De locaties worden verbonden door het historisch winkelgebied Hofkwartier, Noord­einde en de Passage.

Ook zijn er historische acti­viteiten die aansluiten op het Festijn. Op zaterdag zijn er extra Ridderzaal­rondleidingen door ProDemos. Op zondagmiddag er is een speciale wandeling door het oude dorp die Haghe door Gilde Den Haag en in het Haags Historisch Museum is een bijzondere voorstelling over Wilhelmina door Nel Kars en een kinderworkshop. Er is vervoer per boot door de Willemsvaart en de Ooievaart en er rijdt een historische Tourist-Tram. Op zaterdag kunt u hiermee ook naar het Historisch Festival Scheve­ningen, het evenement waar we hier eerder ook al over schreven. Of er kan een bezoek gebracht worden aan de musea rond het Binnenhof: de Gevangen­poort, die oorspronkelijk een van de drie toegangspoorten was van het grafelijk kasteel met ernaast museum Galerij Prins Willem V met de collectie schil­derijen van de vader van koning Willem I of het Maurits­huis met een grote collectie schilderijen uit de Gouden Eeuw.

Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate


De domeinnaam  hagenaers.nl  is te koop
tegen elk aannemelijk bod