DiamantTheater


Het DiamantTheater is gelegen aan Diamanthorst 183 in de wijk Mariahoeve van Den Haag, dicht tegen de gemeente Leidschendam-Voorburg aan. Mariahoeve is een ruime wijk met veel groen, de wijk is onderdeel van het stadsdeel 'Haagse Hout', de verzamelnaam voor de wijken: Mariahoeve, Marlot, Bezuiden­hout, Haagse Bos en Benoorden­hout.

Wijk Mariahoeve

De naam van de wijk Mariahoeve, vernoemd naar een oude boerderij aan de Bezuidenhoutseweg, langs die weg stond een handvol 'hoeven' en buitenplaatsen. Mariahoeve is ge­modelleerd naar de wijk Kortedala in het Zweedse GΓΆteborg. Van de straatnamen, die zijn samen­gesteld uit meisjes­namen en het woord 'land' zegt men wel dat zij naar de koeien van de boerderij zijn vernoemd, of naar de zusters van de laatste boer. Een leuke en aan­nemelijke verklaring, maar helaas niet waar! De schrijver F. Bordewijk is betrokken geweest bij deze straat­naamgeving, evenals bij die van de andere straatnamen. Zo zijn er straten met namen van granen met het achtervoegsel 'kamp', zoals Haverkamp, of namen van meisjes met als achtervoegsel 'land', zoals Isabellaland, of inwoners van landen met het achtervoegsel 'burg', zoals Zwedenburg, en (half)edelstenen met als achtervoegsel 'horst', zoals 'Diamanthorst'.

Dwars door de wijk liggen de grote straten die herinneren aan de buitenplaatsen die daar hebben gelegen, Het Kleine Loo, de Reigers­bergerweg en de Hofzichtlaan.

DiamantTheater

Het DiamantTheater, dat is opgericht in 2010, is een wijktheater en is gevestigd in het Diamant College, een vmbo-school. Het Diamant Theater heeft een brede programmering voor alle bewoners van het stadsdeel 'Haagse Hout', voor jong tot en met oud. Daarnaast werkt het Diamant Theater graag samen met de bewoners van de wijk Mariahoeve en andere partijen om kunst- en cultuurprojecten te ontwik­kelen, dus recht uit het hart van deze wijk. Het Diamant­Theater is een toegankelijk theater met 150 zitplaatsen, waar je wekelijks terecht kunt voor een (theater)voorstelling of filmavond. Het is helaas niet mogelijk om bij het DiamantTheater met je pinpas te betalen, dus zorg dat je contant geld bij je hebt!

Het DiamantTheater is een zoge­naamd lijst-theater, maar de zaal kan ook multi­functioneel worden gebruikt. Het theater beschikt over goede technische voor­zie­ningen  en  zelfs  over een pro­fessionele beamer. Ook kun je de theaterruimte huren voor repetities, montages, uitvoeringen en andere theater- en/of wijkgere­lateerde activiteiten.

In 2013 is het DiamantTheater door de Gemeente Den Haag aangewezen als 'cultuuranker' voor het stadsdeel 'Haagse Hout'. Dat betekent dat het theater – naast het program­meren van voorstellingen – ook culturele acti­viteiten organiseert en mogelijk maakt voor de bewoners uit dit stadsdeel. Het is een plek waar amateurverenigingen kunnen repeteren en optreden, waar festivals kunnen worden gehouden en waar de musical van de school kan worden opgevoerd. Het DiamantTheater wil zo bijdragen aan een groter cultureel aanbod en meer cultuur­participatie van de bewoners in 'Haagse Hout'. Dat doen zij natuurlijk niet helemaal alleen, vrijwilligers uit de wijken van het 'Haagse Hout' helpen graag mee!

Het DiamantTheater vindt het zeer belangrijk dat het theateraanbod aansluit bij wat de wijkbewoners willen. Daarom heeft het theater een adviserende programmacommissie van stads­­deelbewoners opgezet. Op dit moment zijn er ook een aantal stadsdeelbewoners actief bezig in de programmacommissie.

Het DiamantTheater is dus hΓ©t culturele centrum voor en van de bewoners van het 'Haagse Hout' en fonkelt steeds meer als een echte Diamant!

Peter Hoogstrate


Dit is een bijdrage van: Peter Hoogstrate




De domeinnaam  hagenaers.nl  is te koop
tegen elk aannemelijk bod